O firmie

Historię Spółki Th. Vrohidis S.A. rozpoczął w roku 1960 Theodosios Vrohidis.

Najpierw zajął się sztuką sakralną jako artysta, ręcznie wykonywał przedmioty sakralne specjalizując się w rzeźbieniu i żłobieniu dłutem w smole. Theodosiosa Vrochidisa cechowała pasja i kreatywność, pracowitość i wizja stworzenia przedsiębiorstwa przemysłowego w branży odlewania i obróbki metali.

Zaczynając od małej pracowni, przy ogromnym nakładzie wysiłku i ciężkiej pracy zdołał stworzyć w latach 1980-tych w Atenach pierwszą fabrykę. Wraz z wejściem drugiego pokolenia firma rozszerzyła swoją działalność o nowe, nowoczesne obiekty powierzchni 5500 m2. Oczywiście firma rozwijała się nie tylko pod względem obiektów, ale także obszarów działalności. Drugie pokolenie wprowadziło nowe technologie i procesy produkcyjne, dostosowując przedsiębiorstwo do wymogów współczesnego rynku. Oprócz tego poszerzono zakres oferowanych produktów i usług, umacniając obecność firmy w różnych sektorach przemysłu i handlu.

Wizję firmy kontynuuje dziś trzecie pokolenie, które wnosi nowe pomysły i innowacyjne rozwiązania do zarządzania i rozwoju firmy, koncentruje się na utrzymaniu tradycji i wartości cechujących firmę, a jednocześnie stara się dostosować do nowych trendów i wymagań rynku. Wdrażając nowe strategie marketingowe i rozwijając dystrybucje cyfrowe, spółka

Th. Vrohidis S.A stara się wkraczać na nowe rynki i umacniać pozycję firmy na świecie. Skupia się również na zrównoważonym rozwoju i społecznej odpowiedzialności swojego przedsiębiorstwa, włączając ekologiczne praktyki i promując przyjazne dla środowiska. innowacje w procesach produkcyjnych.Serdecznie dziękujemy za zaufanie, które daje nam siłę do ciągłego tworzenia, rozwoju, i perspektyw na przyszłość.

× How can I help you?
This is default text for notification bar