Με δέσμευση εφαρμόζουμε συνεχώς νέα μέτρα για να επηρεάσουμε θετικά το περιβάλλον μας.

Η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον κεντρικό στοιχείο στην λειτουργία και ανάπτυξη μιας βιομηχανικής επιχείρησης. Με τη δέσμευσή μας για το περιβάλλον και την κοινωνία, έχουμε υιοθετήσει πρωτοποριακές πρακτικές που αναδεικνύουν την προοδευτική μας φιλοσοφία. Με την παραγωγή μηδενικών ρύπων, αναδεικνύουμε τη δέσμευσή μας για μια καθαρή και υγιή περιβαλλοντική επίδραση. Για το λόγο αυτό η εταιρεία μας έχει τοποθετήσει στις εγκαταστάσεις μας φωτοβολταϊκό πάρκο ώστε να βρίσκεται ένα ακόμη βήμα προς την πράσινη ενέργεια και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Με αυτές τις πρωτοβουλίες, επιδεικνύουμε την δέσμευσή μας για μια βιομηχανία που σέβεται το περιβάλλον, δημιουργώντας ένα μέλλον που είναι καθαρότερο και πιο αποδοτικό.

× How can I help you?
This is default text for notification bar